czuj

SOFTIN WSPÓLNIE Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM OPOLE S.A...

…przetestowała lokalizator miejsca zwarcia w sieci napowietrznej średniego napięcia (SN) typ SZN-1.

Sygnalizatory zamontowane na rozgałęźnikach słupowych w liniach napowietrznych sieci z punktem gwiazdowym izolowanym, poddano próbom zwarciowym doziemienia i zwarć międzyfazowych. Pomyślne wyniki prób sprawiły, że od czerwca 2003 sygnalizatory są w normalnej eksploatacji mającej na celu sprawdzenie urządzeń przy narażeniach wynikających z uszkodzeń sieci występujących w zmiennych warunkach klimatycznych.