Przeznaczenie komunikatora SZK

Urządzenie jest przeznaczone do radiowej komunikacji odbiorczo-nadawczej, nawiązywanej z sygnalizatorami SZK-1 i SZK-2 w wykonaniach posiadających możliwość dwustronnej komunikacji radiowej. Zastosowanie sygnalizatorów SZK we współpracy z komunikatorem daje możliwość dokonywania szybkiej lokalizacji uszkodzeń, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie jest możliwe lub pożądane stosowanie wskaźników sygnalizacyjno-alarmowych akustycznych lub optycznych, a w momencie wystąpienia awarii utrudniony jest dostęp do stacji, w której jest zamontowany sygnalizator. Komunikator SZK pozwala na odpytanie maksymalnie 250 sygnalizatorów z odległości do 300m w terenie otwartym.

Najważniejsze cechy

Wygodna obsługa miejsc trudnodostępnych

Wprowadzenie dwustronnej komunikacji radiowej do sygnalizatorów SZK zwarć doziemnych i międzyfazowych rozszerza ofertę urządzeń bezpośrednio dostosowanych do warunków obiektowych. Sygnalizatory i komunikator nie wymagają pozwolenia radiowego, spełniając wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia, z dnia 6.08.2002r., Dz.U. Nr 138. Przyjęty zakres częstotliwości: wynosi 433,05 ÷ 434,79 MHz. Oferta dwustronnej komunikacji radiowej powstała w wyniku współpracy z Zakładem Energetycznym Kraków S.A. i stanowi obecnie jedyne krajowe rozwiązanie tego typu będąc jednym z czynników wyróżniających sygnalizatory SZK.

Opis ogólny

Komunikator SZK jest urządzeniem przenośnym, pozwalającym na komunikowanie się z sygnalizatorami SZK o nadanych numerach identyfikacyjnych. Konstrukcję urządzenia rozwiązano tak, aby obsługa komunikatora była jak najbardziej zbliżona do sposobu obsługi pulpitu sygnalizatorów SZK. Z tego względu wygląd płyty czołowej komunikatora jest podobny, a funkcje pola odczytowego i przycisków – takie same. Urządzenie pozwala na zdalne:

  • sprawdzenie stanu sygnalizatora, z rozróżnieniem:
   • obecności zasilania sieciowego,
   • zasilania z akumulatora,
   • stanu ładowania akumulatora,
   • pobudzenia doziemieniem,
   • pobudzenia zwarciem międzyfazowym (dla SZK-2).
  • sprawdzenie parametrów nastaw,
  • testowanie kontrolne,
  • kasowanie stanu pobudzenia,
  • zadawanie nastaw (opcja o funkcji nadrzędnej).

Obsługa

Obsługa komunikatora we współpracy z sygnalizatorami przebiega następująco: po włączeniu, komunikator wskazuje kontrolnym świeceniem diod wskaźnikowych po-prawność działania i wyświetla komunikaty o stanie własnego akumulatora zasilającego. Następnie pyta o numer identyfikacyjny badanego sygnalizatora. Lampka wskaźnikowa nawiązania połączenia potwierdza jego uzyskanie, a na polu odczytowym pojawią się wartości nastaw wybranego sygnalizatora. Lampki wskaźnikowe stanu sygnalizatora dadzą informację o stanie urządzenia nadzorującego odcinek linii średniego napięcia (SN). Nawiązanie połączenia umożliwia ponadto obsługę sygnalizatora klawiaturą komunikatora, która w tym czasie pełni funkcję klawiatury sygnalizatora. Komunikator pozwala zatem na skasowanie ewentualnego pobudzenia sygnalizatora i przetestowanie go. W opcji o funkcji nadrzędnej dostępna jest również zmiana parametrów nastaw (jednak bez funkcji nadawania numeru identyfikacyjnego).
Komunikację z następnym sygnalizatorem nawiązuje się po przejściu komunikatora do stanu początkowego, w którym jest wyświetlany komunikat pytający o nowy numer identyfikacyjny kolejnego sygnalizatora. Zakłada się korzystanie z jednego komunikatora na danym obszarze w tym samym czasie.

Pewny serwis i gwarancja

Softin udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Ilość obsługiwanych sygnalizatorów SZK-1/SZK-2 1 ÷ 250 sztuk
Częstotliwość sygnału komunikacji radiowej 433,92 MHz
Modulacja FSK
Dewiacja częstotliwości ± 15 kHz
Moc promieniowania nadajnika 10 dBm (10mW)
Czułość odbiornika -105 dBm
Szybkość transmisji 2,4 kbit /s
Kontrola błędów CRC-16
Zasilanie – akumulatorowe 7,2V (6 sztuk akumulatorów typu Nickel-Metal Hydride (NiMH)
1,2V; 1850mAh (np. ENERGIZER® NH15, ANSI-1.2H2)
Ładowanie akumulatora z zasilacza sieciowego poprzez wewnętrzny układ ładowania dostosowany do ładowania akumulatorów typu Nickel-Metal Hydride (w komplecie: zasilacz typ ACN 12V/300mA).
Temperatura zalecana przy ładowaniu +15°C ÷ +35°C
Czas pracy (bez doładowywania akumulatora) 20h
Czas przechowywania (bez doładowywania akumulatora) max: 6 miesięc
Temperatura pracy: -20°C ÷ +50°C
Temperatura przechowywania (zalecana) -40°C ÷ +50°C
Obudowa firmy OKW nr kat. A9061017
Wymiary (DxSxW) 180x100x44/35 mm
Masa całkowita 0,58kg

Karta katalogowa komunikatora SZK

– karta katalogowa komunikatora SZK