Wrocław, ul. Piękna 74 tel/fax. 71 372 81 37
Sprawdź nas:

SZK-2

SZK-2 - Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach kablowych

SZK-2

SZK-2

Przeznaczenie sygnalizatora SZK-2

Sygnalizator nadzoruje sieci kablowe SN, identyfikując uszkodzone ciągi kablowe w wyniku powstałego doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Wykrywanie zwarć, jakie mogą wystąpić zarówno w kablach pojedynczych, o żyłach ekranowanych oddzielnie, jak i tradycyjnych, o jednym ekranie zewnętrznym, umożliwia pełną diagnozę sieci wskazując uszkodzony odcinek.
Sygnalizator SZK-2 jest przeznaczony do zastosowań w sieciach o napięci do 36kV:

 • kompensowanych, posiadających automatykę AWSC,
 • z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
 • z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.

Urządzenie SZK-2 jest zasadniczo instalowane w stacjach, wewnątrz pomieszczeń.

Najważniejsze cechy

Rzetelna oferta na rynku

Sygnalizator SZK-2 jest sprawdzonym krajowym rozwiązaniem, które umożliwia wykrywanie zwarć doziemnych w sieciach kompensowanych nawet na liniach o dużym prądzie pojemnościowym bez konieczności stosowania kosztownych dzielników SN. Poprzez dokonanie optymalizacji urządzenia pod względem konstrukcyjnym i użytkowym, przy stosowaniu nowoczesnej bazy materiałowej, uzyskano wysoką niezawodność, wymaganą dla urządzeń stosowanych w energetyce. Istotnym czynnikiem, wyróżniającym sygnalizator SZK-2, jest również cena. Sygnalizator SZK-2 jest wynikiem współpracy z Zakładem Energetycznym Kraków S.A. oraz z Instytutem Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów (d. PIAP) we Wrocławiu.

Opis ogólny

Sygnalizator SZK-2 jest całkowicie autonomiczny stanowiąc kompletną jednostkę nadzorującą. Nastawy parametrów zwarć doziemnych są wprowadzane z klawiatury funkcyjnej wraz z ekspozycją na polu odczytowym. Nastawy zwarć międzyfazowych są zadawane przełącznikami umieszczonymi na przekładnikach.
Zestaw sygnalizatora stanowi połączenie:

 • przekładnika Ferranti’ego,
 • przekładników prądów fazowych,
 • sygnalizatora prądu zerowego i zwarć międzyfazowych,
 • zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych.

Przekładnik Ferranti’ego,

o wewnętrznej średnicy rdzenia 150mm (okno), stanowi transreaktor prądowo-napięciowy. Wyjściowy prąd przekładnika jest funkcją wielkości doziemienia. W przypadkach występowania na obiekcie trzech przewodów jednofazowych, bez możliwości objęcia ich jednym przekładnikiem, stosowany może być układ Holmgreen’a – trzech przekładników o średnicy 100mm, w połączeniu równoległym.

Komparatory prądów fazowych

są przeznaczone do kontroli dopuszczalnego zakresu zmian prądów obciążenia. Wystąpienie zwarcia międzyfazowego, powodując przekroczenie zadanej granicy prądu, daje sygnał do sygnalizatora drogą światłowodową. Komparatory są dostosowane do zamontowania  na kablach  o średnicach zewnętrznych w granicach 30 – 50mm i również w wykonaniu dla średnicy 65mm, z przeznaczone do współpracy z  głowicami kablowymi  olejowymi (np. 3GOw-A).

Sygnalizator prądu zerowego i zwarć międzyfazowych

jest urządzeniem pomiarowym sygnału prądowego, otrzymywanego z przekładnika Ferranti’ego w przypadku wystąpienie doziemienia oraz odbiornikiem informacja o zwarciu międzyfazowym dostarczanej w postaci dwustanowej z dwóch przekładników zamontowanych na przewodach fazowych. Wykrycie doziemienia lub zwarcia międzyfazowego uruchamia obwody sygnalizacyjno-alarmowe. Sygnalizator zaopatrzono w sekcje styków przełącznych alarmu (osobne dla doziemienia i zwarcia międzyfazowego), sekcję styków przełącznych wskaźnika obecności zasilania sieciowego, oraz w możliwość zdalnego testowania urządzenia napięciem 24VDC.

Komuniacja radiowa

z sygnalizatorem SZK-2 może być realizowana przed dwa moduły montowane opcjonalnie:

  • moduł radiowy odbiorczy, przeznaczony do komunikacji radiowo-akustycznej dla sygnału fali nośnej przydzielonej dla Zakładu Energetycznego,
  • moduł radiowy odbiorczo-nadawczy, pracujący w pasmie 433MHz i współpracujący z Komunikatorem SZK, który pozwala na sprawdzenie stanów 250 sygnalizatorów.

Zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe

, zapewniają dobrą widoczność wskaźników optycznych (lampka typu LED lub stroboskopowa) oraz przy komunikacji radiowej – dobrą słyszalność sygnału akustycznego, na odległość działania odbiornika radiowego fali nośnej.

Praca sygnalizatora SZK-2 na sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału

Urządzenie, dostosowane do pracy na ciągach kablowych o małych prądach pojemnościowych udziału, działa jako komparator poziomu. W wykonaniach dla sieci o dużych prądach pojemnościowych udziału, kompensowanych, z automatyką AWSC urządzenie może pracować wg algorytmu niewymagającego dokonywania analizy sieci pod względem spodziewanych wartości prądów, jakie wystąpią w momencie doziemienia (opracowanie ZE OPOLE).

Pewny serwis i gwarancja

Softin udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Wybór trybu pracy
(dla wykonań 02,04,06)
progowy
wg algorytmu kierunkowego (dla sieci kompensowanych z AWSC)
Próg prądu doziemienia Ir [A] 1 ÷ 10 co 1A
10 ÷ 50 co 5A
50 ÷ 150 co 10A
Niedokładność zadawania nastawy prądowej Ir ±5%
Czas przekroczenia nastawy dla doziemienia TPD [ms] 50 ÷ 9950 co 50ms
Niedokładność nastawy czasu TPD ±3ms
Nastawy algorytmu kierunkowego ΔI: (1 ÷ 9)A co 1A, + (1 ÷ 9)%I,
Δt: 1000 ÷ 5000 co 50ms
Próg prądu zwarcia międzyfazowego Iz [A] 300 ÷ 1200 co 100A
Niedokładność zadawania nastawy prądowej Iz ±5%
Czas przekroczenia nastawy dla zwarcia międzyfazowego TPZ [ms] 0 ÷ 1000 co 50ms
Niedokładność nastawy czasu TPZ ±10%
Czas trwania sygnalizacji 1 ÷ 5h
Wyjścia do lampki LED
do buczka (gdy zastosowano odbiornik radiowy)
do telemechaniki: (przekaźnik)
Kasowanie sygnalizacji samoczynne po czasie sygnalizacji (1 ÷ 5h),
lokalnie: przyciskiem (po ustąpieniu doziemienia),
automatyczne: po powrocie zasilania sieciowego,
zdalne: napięciem 24VDC
Test poprawności działania lokalnie: przyciskiem
zdalnie: napięciem 24VDC
Sygnalizacja lokalna lampki LED
Częstotliwość nośna modułu radiowego odbiorczego 426,625MHz lub inna wg dodatkowych uzgodnień
Częstotliwość nośna modułu radiowego odbiorczego-nadawczego 433,92MHz
Zasilanie / pobór prądu 230VAC, 50Hz
czuwanie: <3VA
pobudzenie: <8VA
Obudowa sygnalizatora FIBOX CARDMASTER ABS 17/16-OL II (WxSxG) 200x210x110mm
Stopień ochrony obudów Przekładnik – IP 40,
Sygnalizator – IP 65,
Sygnalizator alarmu (lampka LED) – IP 65
Warunki środowiskowe:
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Odporność na zakłócenia
-35°C ÷ +55°C
-40°C ÷ +55°C
< 98%
wg PN-EN61000-4-11 i PN-EN61000-4-2
L.p. Typ sygnalizatora Kompletacja
Przekładnik 2 komparatory prądu zwarcia* Moduł radiowy odbiorczy Moduł radiowy odbiorczo-nadawczy 433MHz Funkcja kierunkowa dla sieci z AWSC
1. SZK-2/01
2. SZK-2/02
3. SZK-2/03
4. SZK-2/04
5. SZK-2/05
6. SZK-2/06

* standardowo komparatory prądu zwarciwego wyposażone są w światłowody o długość 5m.

Wyposażenie dodatkowe
* – lampka LED
* – lampka stroboskopowa
* – złącze szybkorozłączne
* – dwa przekładniki Ferranti’ego (do podłączenia trzech przekładników w układzie równoległym)

Karta katalogowa sygnalizatora SZK-2

– karta katalogowa sygnalizatora SZK-2

Podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-2

– podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-2
Produkty