Wrocław, ul. Piękna 74 tel/fax. 71 372 81 37
Sprawdź nas:

SZK-1

SZK-1 - Sygnalizator zwarć doziemnych w sieciach kablowych

SZK-1

SZK-1

Przeznaczenie sygnalizatora SZK-1

Sygnalizator nadzoruje sieci kablowe SN, identyfikując uszkodzone ciągi kablowe w wyniku powstałego doziemienia. Wykrywanie zwarć doziemnych jest wystarczające, ponieważ w większości przypadków zwarcia międzyfazowe należy uznać za wtórne. Sygnalizator SZK-1 jest przeznaczony do zastosowań w sieciach:

  • kompensowanych, posiadających automatykę AWSC,
  • z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
  • z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.
    Urządzenie SZK-1 jest zasadniczo instalowane w stacjach, wewnątrz pomieszczeń.

Najważniejsze cechy

Sygnalizator SZK-1 jest sprawdzoną konstrukcją stosowaną z powodzeniem na wszystkich rodzajach sieci w całym kraju. Urządzenie jest wynikiem uzyskanych doświadczeń z poprzednich konstrukcji i postawionych funkcjonalnych wymagań przez Zakłady Energetyczne. Wysoką jakość zapewniono poprzez zastosowanie nowoczesnych metod projektowania, stabilnej bazy materiałowej i utrzymanie ścisłej procedury technologicznej w procesie wytwarzania. Wprowadzenie sygnalizatora do produkcji seryjnej poprzedził okres badań eksploatacyjnych i prób sieciowych wykonanych w Zakładzie Energetycznym OPOLE, obecnie w składzie Grupy TAURON.

Opis ogólny
Sygnalizator SZK-1 jest całkowicie autonomiczny. Wprowadzanie nastaw parametrów pracy przez użytkownika następuje z klawiatury funkcyjnej, a komunikaty są wyświetlane na polu odczytowym. Uzyskano dzięki temu obniżenie ceny zestawu i uniezależnienie od konieczności posiadania dodatkowych urządzeń nastawczych (typu panel operatorski).
Zestaw sygnalizatora stanowi połączenie:

  • przekładnika Ferranti’ego,
  • sygnalizatora prądu zerowego,
  • zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych.
    Istnieje możliwość modyfikacji wykonań sygnalizatora, po uzgodnieniach.

Przekładnik Ferranti’ego, o wewnętrznej średnicy rdzenia 150mm (okno), stanowi transreaktor prądowo-napięciowy. Wymaganą dokładność przetwarzania na pomiarowy sygnał prądowy uzyskano poprzez optymalny dobór materiału rdzenia i wymiarów rdzenia. W przypadkach występowania na obiekcie trzech przewodów jednofazowych, bez możliwości objęcia ich jednym przekładnikiem, stosowany może być układ Holmgreen’a – trzech przekładników o średnicy 100mm, w połączeniu równoległym.

Sygnalizator prądu zerowego jest urządzeniem pomiarowym sygnału prądowego, otrzymywanego z przekładnika Ferranti’ego. Urządzenie ma za zadanie, w przypadku wystąpienia doziemienia, analizę sygnału prądowego, w wyniku której, uruchamia ono obwody sygnalizacyjno-alarmowe.

Zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, jakie zastosowano w sygnalizatorze SZK-1, uwzględniają cenne uwagi zgłaszane przez dotychczasowych użytkowników sygnalizatorów odnośnie komunikacji radiowej i dobrej słyszalności alarmu akustycznego oraz wymaganej widoczności wskaźników optycznych. W zestawie sygnalizatora zastosowano: alarm akustyczny – urządzenie o natężeniu dźwięku 100dB, a jako wskaźnik optyczny lampę o dużej intensywności świecenia – typu XENON o mocy 1W. Dodatkowo, wprowadzono: przekaźnik o dwóch sekcjach styków przełącznych, przekaźnik obecności zasilania sieciowego, sterowanie testowaniem za pomocą napięcia 24VDC.

Praca sygnalizatora SZK-1 na sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału
Urządzenie, dostosowane do pracy na ciągach kablowych o małych prądach pojemnościowych udziału, działa jako komparator poziomu. W wykonaniach dla sieci o dużych prądach pojemnościowych udziału, kompensowanych, z automatyką AWSC urządzenie może pracować wg algorytmu niewymagającego dokonywania analizy sieci pod względem spodziewanych wartości prądów, jakie wystąpią w momencie doziemienia.

Pewny serwis i gwarancja
Softin udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Rodzaj wykrywanych doziemień w linii Przemijające i trwałe
Wybór trybu pracy progowy wg algorytmu kierunkowego (dla sieci kompensowanych z AWSC)
Próg prądu doziemienia Ir [A] 1 ÷ 10 co 1A
10 ÷ 50 co 5A
50 ÷ 150 co 10A
Niedokładność zadawania nastawy prądowej Ir ±8%
Czas przekroczenia nastawy TP [ms] 50 ÷ 9950 co 50ms
Niedokładność nastawy czasu TP ±3ms
Nastawy algorytmu kierunkowego ?I: (1 ÷ 9)A co 1A, + (1 ÷ 9)%I,
?t: 1000 ÷ 5000 co 50ms
Czas trwania sygnalizacji 1 ÷ 5h
Wyjścia do lampki LED
do buczka (gdy zastosowano odbiornik radiowy)
do telemechaniki: (przekaźnik)
Kasowanie sygnalizacji samoczynne po czasie sygnalizacji (1 ÷ 5h),
lokalnie: przyciskiem (po ustąpieniu doziemienia),
automatyczne: po powrocie zasilania sieciowego,
zdalne: napięciem 24VDC
Test poprawności działania lokalnie: przyciskiem
zdalnie: napięciem 24VDC
Sygnalizacja lokalna lampki LED
Zasilanie / pobór prądu 230VAC, 50Hz
czuwanie: <2VA
pobudzenie: <7VA
Obudowa sygnalizatora FIBOX CARDMASTER ABS 17/16-OL II (WxSxG) 200x210x110mm
Stopień ochrony obudów Przekładnik – IP 40,
Sygnalizator – IP 65,
Sygnalizator alarmu (lampka LED) – IP 65
Warunki środowiskowe:
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Odporność na zakłócenia
-35°C ÷ +55°C
-40°C ÷ +55°C
< 98%
wg PN-EN61000-4-11 i PN-EN61000-4-2
L.p. Typ sygnalizatora Kompletacja
Przekładnik* Lampka
LED
Odbiornik
radiowy
Odb. – nad.
433MHz
Funkcja
kierunkowa
1. SZK-1/01
2. SZK-1/02
3. SZK-1/03
4. SZK-1/04
5. SZK-1/05
6. SZK-1/06
7. SZK-1/07
8. SZK-1/08
9. SZK-1/09
10. SZK-1/10
Wyposażenie dodatkowe
* – dwa przekładniki (do podłączenia trzech przekładników w układzie równoległym)
** – lampka stroboskopowa (w miejsce lampki LED)
*** – złącze szybkorozłączne

Karta katalogowa sygnalizatora SZN-1

– karta katalogowa sygnalizatora SZK-1

Podręcznik użytkownika sygnalizatora SZN-1

– podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-1
Produkty