Wrocław, ul. Piękna 74 tel/fax. 71 372 81 37
Sprawdź nas:

SZK-30/03

SZK-30 - Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach kablowych

SZK-30/03

SZK-30/03

Przeznaczenie sygnalizatora SZK-30

Sygnalizator nadzoruje ciągi kablowe sieci SN identyfikując uszkodzony odcinek w wyniku powstałego doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Sygnalizator SZK-30 w wykonaniu z zasilaniem sieciowym jest przeznaczony do instalowania w stacjach transformatorowych posiadających zasilanie nn. W punktach rozłącznikowych instaluje się sygnalizator SZK-30 przystosowany do zasilania z napięcia gwarantowanego 24VDC. W miejscach nie posiadających własnego zasilania (złącz kablowych SN) przeznaczone jest natomiast wykonanie sygnalizatora z własnym zasilaniem bateryjnym. Szeroki zakres nastaw umożliwia stosowanie sygnalizatora w sieciach SN (o napięciu do 36kV):

  • kompensowanych, posiadających automatykę AWSC,
  • z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
  • z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.

Najważniejsze cechy

Praca sygnalizatora SZK-30 na sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału.

Urządzenie, dostosowane do pracy w sieciach o małych prądach pojemnościowych udziału, działa jako komparator poziomu. W wykonaniach dla sieci o dużych prądach pojemnościowych udziału, kompensowanych, z automatyką AWSC, urządzenie może pracować wg algorytmu kierunkowego – selektywnego wykrywania zwarć doziemnych w układzie normalnym, jak i w układzie awaryjnym (zmieniającym rozpływ prądów pojemnościowych).

Opis ogólny

Sygnalizator SZK-30 jest całkowicie autonomiczny stanowiąc kompletną jednostkę nadzorującą. Nastawy parametrów zwarć doziemnych i międzyfazowych są wprowadzane z zadajników, przez użytkownika. Zestaw sygnalizatora stanowi połączenie:

  • trzech przekładników Ferranti’ego dla sieci kablowej SN
    lub trzech przekładników prądowych dla sieci napowietrznej SN,
  • sygnalizatora zwarć,
  • zewnętrznej lampki LED sygnalizacyjno-alarmowej.

Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych

jest mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym sygnałów prądowych, otrzymywanych z przekładników Ferranti’ego, zamontowanych na przewodach fazowych. Urządzenie ma za zadanie analizę sygnału prądowego w przypadku wystąpienia doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Ciągłe przekroczenie zadanych progów, w zadanym czasie (TPD – przy doziemieniu, TPZ – przy zwarciu międzyfazowym) uruchamia obwody sygnalizacyjno-alarmowe w zadanym czasie lub do momentu skasowania ręcznego. Istnieje również możliwość włączenia kasowania pobudzenia przy warunku pozostawania włączonej linii SN lub napięcia zasilania nn, przez czas 12s.
Sygnalizator umożliwia wykrywanie zwarć przemijających lub trwałych albo tylko zwarć trwałych, powodujących wyłączenie linii SN.
Urządzenie jest dostosowane do współpracy z układami telemechaniki poprzez styki przekaźników, oddzielne dla zwarcia doziemnego i międzyfazowego.
Sygnalizator posiada szeroki zakres nastaw o łatwym sposobie ich zadawania. Nastawy są widoczne poprzez przeźroczystą pokrywę obudowy. Po zadaniu nastaw, urządzenie ma możliwość wykonania testu poprawności działania przełącznikiem Test/Kasowanie. W stanie TEST sygnalizator sprawdza również stan baterii.
Poprawność działania, stan baterii i stan zewnętrznego źródła zasilania (nn lub 24VDC) wskazują lampki wskaźnikowe umieszczone na płycie czołowej urządzenia.
Sygnalizator posiada możliwość programowej modyfikacji nastaw na życzenie, po uzgodnieniu.
Wykonanie sygnalizatora w wersji niskoenergetycznej z bateria litową umożliwia jego eksploatację w kilkuletnim okresie.

Przekładniki Ferranti’ego:

trzy przekładniki o średnicy okna 100mm – do zwarć doziemnych i międzyfazowych. Wyjścia przekładników są zabezpieczone przed rozwarciem.
Alternatywnie, dla sieci napowietrznych SN, urządzenie jest wyposażone w moduł dopasowujący do przekładników prą-dowych (np.: PPN-SN Un=15kV, 400/1A).

Zewnętrzna lampka sygnalizacyjno-alarmowa

typu LED jest sterowana impulsowo.
Dwukolorowa lampka zewnętrzna, montowana w ścianie stacji, jest wykonana w obudowie utrudniającej jej uszkodzenie przez osoby postronne.
Pobudzenie sygnalizatora jest jednocześnie wskazywane lampką LED umieszczoną na płycie czołowej sygnalizatora.

Pewny serwis i gwarancja

Softin udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Wybór trybu pracy praca progowa
praca wg algorytmu kierunkowego (dla sieci kompensowanych z AWSC)
Próg komparatora poziomu prądu doziemienia Ir [A] 5 ÷ 40A co 5A
50 ÷ 80A co 10A
100 ÷ 160A co 20A
Niedokładność zadawania nastawy prądowej Ir ±8%
Próg komparatora poziomu prądu zwarcia międzyfazowego Iz [A] 100 ÷ 450A co 50A
500 ÷ 1200A co 100A
Niedokładność zadawania nastawy zwarcia międzyfazowego Iz ±8%
Opóźnienie TPD [ms] 100, 200, 300, 400ms
Niedokładność nastawy czasu TPD ±5%
Opóźnienie TPZ [ms] 100, 200, 500, 1000ms
Niedokładność nastawy czasu TPZ ±5%
Czas opóźnienia sygnalizacji (zwarcia trwałe) TO[s] 10 ÷ 90 co 10s
Nastawa czasowa algorytmu kierunkowego ΔT[ms] 2000 ÷ 5150ms co 50s
Nastawa czułości algorytmu kierunkowego ΔI[A] 1÷ 9A co 1A
Czas trwania sygnalizacji TS[h] 1 ÷ 4h co 1h (lub inny, wg uzgodnień)
Wyjścia do lampki LED
do telemechaniki: (styki zwierne przekaźników, o parametrach 1A/125VAC)
Kasowanie sygnalizacji samoczynne po czasie TS,
ręczne – przyciskiem (po ustąpieniu zwarcia),
automatyczne – po 12s trwania zasilania SN lub nn
zdalne, napięciem 24VDC
Zasilanie / pobór prądu wykonanie SZK-30/01:
bateria litowa 3,6V;17Ah (R20) / 450mA; czas pracy przy zasilaniu
bateryjnym: ok. 5 lat;
wykonanie SZK-30/02: 24VDC/50mA;
wykonanie SZK-30/03: 230VAC,50Hz;
podtrzymanie – bateria litowa 3,6V;2,25Ah
wykonanie SZK-30/04: 24VDC / 50mA separowane
Obudowa sygnalizatora firmy FIBOX Finlandia typ MNX 150/50 LT;
wymiary (WxSxG): 150x180x50mm
Stopień ochrony obudów Przekładniki – IP 40,
Sygnalizator – IP 65,
Sygnalizator alarmu (lampka LED) – IP 65
Warunki środowiskowe:
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna
-40°C ÷ +70°C
-40°C ÷ +70°C
< 98%
PN-EN61010-1:2004, PN-EN61000-6-2:2005, PN-EN61000-6-4:2004, PN-EN50263:2004

Karta katalogowa sygnalizatora SZN-1

– karta katalogowa sygnalizatora SZK-30

Podręcznik użytkownika sygnalizatora SZN-1

– podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-30
Produkty