Wrocław, ul. Piękna 74 tel/fax. 71 372 81 37
Sprawdź nas:

SZK-40

SZK-40 - Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach kablowych

SZK-40

SZK-40

Przeznaczenie sygnalizatora SZK-40

Sygnalizator SZK-40 jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania zwarć doziemnych i międzyfazowych oraz lokalizacji miejsca awarii w sieciach średniego napięcia.
Sygnalizator wykonuje funkcje sygnalizacyjne, pomiarowe i sterowania przekazując informacje o stanie nadzorowanej linii do urządzeń telemechaniki za pomocą układów wyjściowych.
Szeroki zakres nastaw umożliwia stosowanie sygnalizatora w sieciach SN (o napięciu do 36kV):
· kompensowanych posiadających automatykę AWSC,
· z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
· z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.

Najważniejsze cechy

Praca sygnalizatora SZK-40 na sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału.

Urządzenie, dostosowane do pracy w sieciach o małych prądach pojemnościowych udziału, działa jako komparator poziomu. W sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału, kompensowanych z automatyką AWSC, urządzenie może pracować wg algorytmu kierunkowego – selektywnego wykrywania zwarć doziemnych w układzie normalnym, jak i w układzie awaryjnym (zmieniającym rozpływ prądów pojemnościowych).

Opis ogólny

Sygnalizator SZK-40 jest całkowicie autonomiczny stanowiąc kompletną jednostkę nadzorującą. Nastawy parametrów zwarć doziemnych i międzyfazowych są wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury i widoczne na wyświetlaczu OLED zapewniającym wysoki kontrast i kąt widzenia. Zestaw sygnalizatora stanowi połączenie jednostki nadzorującej SZK-40 i trzech przekładników prądowych dla sieci kablowej lub napowietrznej SN. Opcjonalnie sygnalizator może być wyposażony w zewnętrzną lampkę sygnalizacyjno–alarmową LED.

Przekładniki prądowe:

Sygnalizator SZK-40 może wykorzystywać dostarczone w komplecie przekładniki prądowe lub współpracować z przekładnikami prądowymi innych producentów. Ze względu na stosowanie różnych przekładni urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny moduł dopasowujący do konkretnych przekładników prądowych o podanej przez zamawiającego przekładni (np.: PR-0,72 300/1A, CSO25 300/1A, KOKU 072 G4 400/1A i innych) lub cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A (np.: CRR1-50).

Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych

jest mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym sygnałów prądowych otrzymywanych z przekładników. Urządzenie prowadzi ciągły pomiar prądów fazowych i ma za zadanie analizę sygnału prądowego pojawiającego się w przypadku wystąpienia doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Przekroczenie zadanych progów, w zadanym czasie (TPD – przy doziemieniu, TPZ – przy zwarciu międzyfazowym) uruchamia obwody sygnalizacyjnoalarmowe na czas sygnalizacji TS, do momentu skasowania zdalnego lub ręcznego. Istnieje również możliwość włączenia kasowania sygnalizacji po ponownym załączeniu nadzorowanej linii i przepływie w niej prądu przez zadany czas. Sygnalizator umożliwia wykrywanie zwarć przemijających lub trwałych albo tylko zwarć trwałych, powodujących wyłączenie linii SN.

Urządzenie jest dostosowane do współpracy z układami telemechaniki poprzez dwa wejścia izolowane optoelektronicznie oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Funkcje wejść i wyjść są konfigurowalne. Sygnalizator wyposażony jest w interfejs RS-485 z protokołem Modbus-RTU. Dzięki temu możliwy jest pełny zdalny nadzór nad urządzeniem obejmujący zarówno odczyt bieżącego stanu urządzenia i jego konfiguracji jak i modyfikacja ustawień. Test poprawności działania urządzenia można wykonać za pomocą klawiszy Test i Kas. Wynik wskazują lampki umieszczone na płycie czołowej urządzenia.

Zewnętrzna lampka sygnalizacyjno-alarmowa

typu LED jest sterowana impulsowo. Dwukolorowa lampka zewnętrzna, wykonana w obudowie utrudniającej jej przez osoby postronne, jest montowana na elewacji budynku lub słupie linii napowietrznej. Pobudzenie sygnalizatora jest jednocześnie wskazywane lokalnymi lampkami LED umieszczonymi na płycie czołowej.

Pewny serwis i gwarancja

SOFTIN udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Prądy mierzone I1, I2, I3 [A] 0 ÷ 1200; ±8%,
Wybór trybu pracy praca progowa
praca wg algorytmu kierunkowego (dla sieci kompensowanych z AWSC)
Próg dla prądu doziemienia Ir [A] 5 ÷ 500 ± 8%
Próg dla prądu zwarcia międzyfazowego Iz [A] 100 ÷ 1200 ± 8%
Opóźnienie TPD [ms] 50 ÷ 1000 ± 5%
Opóźnienie TPZ [ms] 0 ÷ 1000 ± 5%
Czas opóźnienia sygnalizacji (zwarcia trwałe) TO[s] 1 ÷ 60
Nastawa czasowa algorytmu kierunkowego ΔT[ms] 1500 ÷ 5000
Nastawa czułości algorytmu kierunkowego ΔI[A] 1 ÷ 9
Czas sygnalizacji TS[h] 1 ÷ 10
Licznik doziemień 0 ÷ 999
Licznik zwarć 0 ÷ 999
Wejścia cyfrowe 2 optoizolowane, 24VDC
Wyjścia cyfrowe 2 do telemechaniki: (styki zwierne przekaźników, 5A/250VAC, 5A/30VDC)
Wyjście dedykowane do lampki LED
Interfejs komunikacyjny RS-485 izolowany / Modbus-RTU
Testowanie sygnalizatora ręczne – z klawiatury,
zdalne, napięciem 24VDC.
Kasowanie sygnalizacji samoczynne po czasie TS
ręczne – z klawiatury
automatyczne, po TK[s]: 1 ÷ 90 trwania SN
zdalne, napięciem 24VDC
Zasilanie / pobór prądu 24VDC / 150mA
Obudowa sygnalizatora wymiary (WxSxG): 108x90x114,5mm
Mocowanie listwa TS-35
Stopień ochrony obudowy sygnalizator – IP 20,
przekładniki prądowe – IP 40,
sygnalizator alarmu (lampka LED) – IP 65.
Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +70 °C.

Karta katalogowa sygnalizatora SZK-40

– karta katalogowa sygnalizatora SZK-40

Podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-40

– podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-40
Produkty