Wrocław, ul. Piękna 74 tel/fax. 71 372 81 37
Sprawdź nas:

SZN-1

SZN - Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach napowietrznych

SZN-1

SZN-1

Przeznaczenie sygnalizatora SZN-1

Sygnalizator nadzoruje sieci napowietrzne SN, identyfikując uszkodzone ciągi napowietrzno-kablowe w wyniku powstałego doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Wykrywanie zwarć, jakie mogą wystąpić zarówno w sieci napowietrznej o różnej konfiguracji przewodów, jak też w ciągach kablowych na kierunku do punktu zwarcia, umożliwia pełną diagnozę sieci wskazując uszkodzony odcinek. Sygnalizator SZN-1 jest przeznaczony zwłaszcza do współpracy z rozłącznikami sieci napowietrznej SN sterowanymi zdalnie, pracującymi w tzw. „normalnym układzie pracy” jako załączone, umożliwiając pełny nadzór zabezpieczeniowy linii od rozłącznika do jej końca. Sygnalizator SZN-1 jest przeznaczony do zastosowań w sieciach o napięciu do 36kV:

 • kompensowanych, posiadających automatykę AWSC,
 • z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
 • z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.

Najważniejsze cechy

Sprawdzona oferta na rynku

Wprowadzenie na rynek sygnalizatora SZN-1 poprzedza kilkuletnia współpraca z Zakładem Energetycznym „OPOLE” S.A., obecnie Odziałem Koncernu EnergiaPro, w zakresie opracowania szczegółowych wymagań dotyczących zasady działania sygnalizatora instalowanego na liniach napowietrznych, a następnie prób i badań eksploatacyjnych w dłuższym okresie, przy różnych warunkach atmosferycznych. W konstrukcji sygnalizatora uwzględniono także wymagania innych użytkowników sieci, szczególnie dotyczące współpracy z układami telemechaniki i dostosowania urządzenia do działania zabezpieczeń. Stosowanie sygnalizatorów w kilkuletnim okresie i w różnych warunkach obiektowych w całym kraju, potwierdziło skuteczność przyjętego rozwiązania technicznego, dającego możliwość szybkiej lokalizacji uszkodzenia powstałego w sieci SN.
Sygnalizator posiada Certyfikat, zgodnie z ISO/IEC 17050-1.

Opis ogólny

Sygnalizator SZN-1 działa na zasadzie pomiaru pola magnetycznego występującego w pewnej odległości od przewodów nadzorowanej linii. Czujnik, wykrywający nagłe zmiany pola magnetycznego występujące przy zwarciu doziemnym lub międzyfazowym, jest montowany kilka metrów pod linią i połączony z układem pomiarowym. Układ pomiarowy rozgranicza jednocześnie zmiany pola magnetycznego występujące przy skokach prądu obciążenia lub przy załączeniu napięcia linii.

Czujnik pola magnetycznego

stanowi cewka z rdzeniem otwartym. Czujnik jest połączony przewodem koncentrycznym z układem pomiarowym sygnalizatora. Zastosowanie cewki z rdzeniem magnetycznym o dużej przenikalności zapewnia bardzo dobrą kierunkowość działania czujnika. Parametry cewki dobrano tak, aby osiągnąć ponadto maksymalną czułość pomiarową, pozwalającą na  umieszczenie czujnika  w odległości od 3 do 7 metrów pod linią. Cewka pracuje w układzie rezonansu równoległego dla częstotliwości 50Hz. Rozwiązanie zapewnia tym samym ostre tłumienie zakłóceń z poza pasma częstotliwości pracy.

Sygnalizator

jest urządzeniem analizującym stan linii SN. Wykrywanie zwarć doziemnych lub międzyfazowych następuje poprzez pomiar pola magnetycznego. Sygnał wyjściowy w postaci zadziałania dwóch sekcji styków przełącznych przekaźnika, jest uaktywniany na czas 20s lub 2h albo do momentu kasowania pobudzenia. Sygnalizator nie wymaga dokonywania uciążliwych czynności strojenia celem dopasowania go do warunków obiektowych. Nastawy, dokonywane w sposób prosty, mogą być wprowadzane przez użytkownika. Montaż zestawu pomiarowego – bez konieczności wyłączania napięcia linii. Sygnalizator posiada możliwość dołączenia zewnętrznej lampki wskaźnikowej typu LED.

Pewny serwis i gwarancja

Softin udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Rodzaj wykrywanych zwarć w linii: Doziemne i międzyfazowe,
przmijające i nieprzemijające
Wartości prądów doziemienia i zwarcia międzyfazowego – określone nastawami i współczynnikami niesymetrii [1] nastawa prądowa Ir:    5 ÷ 50[A] co 5A lub
2,5 ÷ 25[A] co 2,5A [2]
Niedokładność zadawania nastaw ±15%
Czas przekroczenia nastawy [3] 100ms, 200ms, 300ms, 400ms
Odległość H: czujnik – przewody linii SN 3 ÷ 7m (zalecane: 5m)
Przewód: czujnik – urządzenie pomiarowe koncentryczny, długość maksymalna: 10m
Test poprawności działania zdalnie: napięciem 24VDC lub lokalnie
Sygnalizacja lokalna lampki LED
Sygnalizacja zewnętrzna – 2 sekcje przełączne przekaźnika,
– przekaźnik zewnętrzny 24VDC/10mA,
– lampka stroboskopowa
Czas trwania sygnalizacji – 20s lub 2h
– do momentu ponownego załączenia linii
– do momentu kasowania
Stopień ochrony obudów IP65
Zasilanie zewnętrzne 24V DC, max: 100mA
Warunki środowiskowe:
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Odporność na zakłócenia
-35°C ÷ +55°C
-40°C ÷ +85°C
< 98%
wg PN-EN61000-4-11 i PN-EN61000-4-2


[1]) współczynniki niesymetrii No i Nz – odczytane z wykresu
[2]) Nastawa prądowa Ir : wartość prądu spełniająca warunek nierówności (1), wymagany przyrost      wartości natężenia pola magnetycznego w punkcie umieszczenia określająca czujnika.
[3]) zwarcia o czasie krótszym od czasu przekroczenia nastawy – nie będą wykrywane.

 

Warunki pracy przy doziemieniu i zwarciu międzyfazowym (przykład dla sieci kompensowanej):

 • Doziemienie:              ICU * kb < Ir < (IN + ICU + IRW) / kc  [4]     (1)
 • Zwarcie dwufazowe:    IZW 2 > (Ir * kb ) / Nz
 • Zwarcie trzyfazowe:    IZW 3 > (Ir * kb ) / No
  [4])
  kb – współczynniki bezpieczeństwa,
  kc – współczynniki czułości,
  Ir – prądu rozruchu (nastawa sygnalizatora),
  IN – wartość prądu niezrównoważenia,
  ICU – wartość prądu pojemnościowego za punktem pomiarowym,
  IRW – wartość prądu wymuszenia składowej czynnej (dla sieci kompensowanej z AWSC).


Karta katalogowa sygnalizatora SZN-1

– karta katalogowa sygnalizatora SZN-1

Podręcznik użytkownika sygnalizatora SZN-1

– podręcznik użytkownika sygnalizatora SZN-1
Produkty