Wrocław, ul. Piękna 74 tel/fax. 71 372 81 37
Sprawdź nas:

SZK-30/02/B

SZK-30 - Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach kablowych

SZK-30/02/B

SZK-30/02

Przeznaczenie sygnalizatora SZK-30/B

Sygnalizator SZK-30/B to wersja sygnalizatora SZK-30 dedykowana do wykrywania
zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach napowietrznych SN dzięki współpracy
z przekładnikami prądowymi zainstalowanymi na rozłącznikach THO-24, lub innymi
czujnikami prądu obecnymi w sieci. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane, gdy na
słupie występuje skomplikowany układ przewodów. Sygnalizator nadzoruje ciągi sieci SN identyfikując uszkodzony odcinek w wyniku powstałego doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Szeroki zakres nastaw umożliwia stosowanie sygnalizatora w sieciach SN (o napięciu do 36kV):
· kompensowanych posiadających automatykę AWSC,
· z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
· z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.

Najważniejsze cechy

Praca sygnalizatora SZK-30/B na sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału.

Urządzenie, dostosowane do pracy w sieciach o małych prądach pojemnościowych udziału, działa jako komparator poziomu. W wykonaniach dla sieci o dużych prądach pojemnościowych udziału, kompensowanych z automatyką AWSC, urządzenie może pracować wg algorytmu kierunkowego – selektywnego wykrywania zwarć doziemnych w układzie normalnym, jak i w układzie awaryjnym (zmieniającym rozpływ prądów pojemnościowych).


Opis ogólny

Sygnalizator SZK-30/B jest całkowicie autonomiczny stanowiąc kompletną jednostkę nadzorującą. Nastawy parametrów zwarć doziemnych i międzyfazowych są wprowadzane z zadajników, przez użytkownika. Zestaw sygnalizatora stanowi połączenie jednostki nadzorującej SZK-30/B i trzech przekładników prądowych dla sieci napowietrznej SN.
Opcjonalnie sygnalizator może być wyposażony w zewnętrzną lampkę sygnalizacyjno

  • – alarmową LED.

Przekładniki prądowe:

Sygnalizator SZK-30/B może współpracować z przekładnikami prądowymi różnych
producentów. Ze względu na stosowanie różnych przekładni urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny moduł dopasowujący do konkretnych przekładników prądowych o podanej przez zamawiającego przekładni (np.: PR-0,72 300/1A, CSO25 300/1A, PPN-SN Un=15kV, 400/1A lub inne *)).

Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych

jest mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym sygnałów prądowych, otrzymywanych z przekładników Ferranti’ego, zamontowanych na przewodach fazowych. Urządzenie ma za zadanie analizę sygnału prądowego w przypadku wystąpienia doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Ciągłe przekroczenie zadanych progów, w zadanym czasie (TPD – przy doziemieniu, TPZ – przy zwarciu międzyfazowym) uruchamia obwody sygnalizacyjno-alarmowe w zadanym czasie lub do momentu skasowania ręcznego. Istnieje również możliwość włączenia kasowania pobudzenia przy warunku pozostawania włączonej linii SN lub napięcia zasilania nn, przez czas 12s.
Sygnalizator umożliwia wykrywanie zwarć przemijających lub trwałych albo tylko zwarć trwałych, powodujących wyłączenie linii SN.
Urządzenie jest dostosowane do współpracy z układami telemechaniki poprzez styki przekaźników, oddzielne dla zwarcia doziemnego i międzyfazowego.
Sygnalizator posiada szeroki zakres nastaw o łatwym sposobie ich zadawania. Nastawy są widoczne poprzez przeźroczystą pokrywę obudowy. Po zadaniu nastaw, urządzenie ma możliwość wykonania testu poprawności działania przełącznikiem Test/Kasowanie. W stanie TEST sygnalizator sprawdza również stan baterii.
Poprawność działania, stan baterii i stan zewnętrznego źródła zasilania (nn lub 24VDC) wskazują lampki wskaźnikowe umieszczone na płycie czołowej urządzenia.
Sygnalizator posiada możliwość programowej modyfikacji nastaw na życzenie, po uzgodnieniu.
Wykonanie sygnalizatora w wersji niskoenergetycznej z bateria litową umożliwia jego eksploatację w kilkuletnim okresie.

Zewnętrzna lampka sygnalizacyjno-alarmowa

typu LED jest sterowana impulsowo.
Dwukolorowa lampka zewnętrzna, montowana w ścianie stacji, jest wykonana w obudowie utrudniającej jej uszkodzenie przez osoby postronne.
Pobudzenie sygnalizatora jest jednocześnie wskazywane lampką LED umieszczoną na płycie czołowej sygnalizatora.

Pewny serwis i gwarancja

Softin udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

Specyfikacja

Wybór trybu pracy praca progowa
praca wg algorytmu kierunkowego (dla sieci kompensowanych z AWSC)
Próg komparatora poziomu prądu doziemienia Ir [A] 2,5 ÷ 10 co 2,5A
15 ÷ 30 co 5A
40 ÷ 60 co 10A
80 ÷ 160 co 20 A
Niedokładność zadawania nastawy prądowej Ir ±8%
Próg komparatora poziomu prądu zwarcia międzyfazowego Iz [A] 100 ÷ 450A co 50A
500 ÷ 1200A co 100A
Niedokładność zadawania nastawy zwarcia międzyfazowego Iz ±8%
Opóźnienie TPD [ms] 100, 200, 300, 400ms
Niedokładność nastawy czasu TPD ±5%
Opóźnienie TPZ [ms] 100, 200, 500, 1000ms
Niedokładność nastawy czasu TPZ ±5%
Czas opóźnienia sygnalizacji (zwarcia trwałe) TO[s] 10 ÷ 90 co 10s
Nastawa czasowa algorytmu kierunkowego ΔT[ms] 2000 ÷ 5150ms co 50s
Nastawa czułości algorytmu kierunkowego ΔI[A] 1÷ 9A co 1A
Czas trwania sygnalizacji TS[h] 1h, 2h, 3h, 4h
Wyjścia do lampki LED
do telemechaniki: (styki zwierne przekaźników, o parametrach 1A/125VAC)
Testowanie sygnalizatora ręczne – przełącznikiem,
zdalne, napięciem 24VDC.
Kasowanie sygnalizacji samoczynne po czasie TS,
ręczne – przyciskiem (po ustąpieniu zwarcia),
automatyczne – po 12s trwania zasilania SN lub nn
zdalne, napięciem 24VDC
Zasilanie / pobór prądu wykonanie SZK030/01/B: 3,6V / 400uA
wykonanie SZK-30/02/B: 24VDC / 50mA,
wykonanie SZK-30/03/B: 230VAC / 15mA
wykonanie SZK-30/04/B: 24VDC / 50mA
separowane.
Obudowa sygnalizatora wymiary (WxSxG): 150x180x50mm
Stopień ochrony obudów Sygnalizator – IP 65,
Sygnalizator alarmu (lampka LED) – IP 65
Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +70 °C

Karta katalogowa sygnalizatora SZN-1

– karta katalogowa sygnalizatora SZK-30B

Podręcznik użytkownika sygnalizatora SZN-1

– podręcznik użytkownika sygnalizatora SZK-30B
Produkty